Privacyverklaring

Falco Lines kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang en wij nemen de bescherming daarvan zeer serieus. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren.
  • Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring.
  • Zorgvuldig beveiligen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Falco Lines. U dient zich ervan bewust
te zijn dat Falco Lines niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen die op onze website worden genoemd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden

Falco Lines mag uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder uw naam, adres, email, telefoon- en faxnummer, naam van het bedrijf waarvoor u werkt, en informatie over de diensten die u van Falco Lines afneemt. We verzamelen of verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende in artikel 6 AVG genoemde gronden: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van een overeenkomst, en (iii) verkregen toestemming van betrokkenen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Na een schriftelijk verzoek daartoe, zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk verstrekken. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs.  Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten. , Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, dan zullen wij deze na een schriftelijk verzoek daartoe, zo snel mogelijk verwijderen. Alle bovengenoemde verzoeken kunnen worden ingediend per brief of via e-mail op onderstaande adresgegevens (zie “contact”). Indien u van mening bent dat uw privacyrechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst goed te kunnen uitvoeren. Hieronder kan ook zijn begrepen het gebruik van een (web)applicatie met GPS-functie.

Gebruik van de Website

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website. Als u geen cookies wenst te accepteren, heeft u de mogelijkheid om dit in uw browser aan te geven. Meer informatie hierover kunt u bij uw browser aanbieder vinden. Als u de cookies niet accepteert, kunnen sommige functies van de website niet werken of kunnen bepaalde diensten niet beschikbaar zijn. Ook kunnen cookies worden verwijderd van uw computer. De hulpfunctie op uw zoekmachine kan u hierbij assisteren. De website www.aboutcookies.org bevat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.

Vragen en feedback

Indien u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Falco Lines B.V.
Ridderpoort 9
2984 BG Ridderkerk
Nederland
Telefoon: 0180 – 427 477
E-mail: info@falcolines.nl