LOGISTYKA W EUROPIE, DOSTAWCA USŁUG Z ZAKRESU LOGISTYKI MULTIMODALNEJ

Big enough to serve small enough to care

Oferujemy szeroki zakres USŁUG

Zorientowany na klienta w konkurencyjnej stawce

Falco Lines

Falco Lines oferujemy szeroki zakres rozwiązań logistycznych dopasowanych do potrzeb klienta. Stosujemy nowoczesne technologie zarządzania transportem, awizacji i komunikacji.

Nasze usługi wykraczają poza standardowy transport drogowy kontenerów. Oferujemy szeroki asortyment usług logistycznych wraz z rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb klienta. Klientom doradzamy najbardziej optymalny sposób transportu, organizujemy obsługę logistyczną. Nasz wachlarz usług obejmuje poza transportem drogowym, także transport kolejowy. Specjalizujemy się w intermodalnym transporcie towarów koleją, między innymi z i do Włoch. Stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne do zarządzania transportem, awizacji i komunikacji.

KOLEJ

TRANSPORT CIĘŻAROWY KONTENERÓW

STATEK

Transport zbiorczy/LTL

FTL

ODDZIAŁY

FALCO LINES